Płyty ognioodporne zapewniają bezpieczeństwo

Obecnie płyty gipsowo-kartonowe najczęściej są wykorzystywane do wykonywania ścian działowych na lekkim szkielecie stalowym i sufitów podwieszanych. Klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia ścian działowych należy dostosować do klasy odporności pożarowej budynku.

Odporność ogniowa płyt gipsowo-kartonowych

Klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia ścian działowych należy dostosować do klasy odporności pożarowej budynku. Klasy budynków są określone w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dział IV Bezpieczeństwo pożarowe. Klasę odporności ogniowej elementów budynków ustala się na podstawie trzech podstawowych kryteriów: izolacyjności (I), szczelności (E) i nośności przegrody (R). Sufity podwieszane muszą spełniać wszystkie te kryteria, czyli muszą mieć klasę REI

Profesjonalne płyty ognioodporne zapewniają odpowiednią ochronę i bezpieczeństwo pożarowe. Specjalne wymagania przeciwpożarowe zawarte w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie obejmują budynków jednorodzinnych. Głównym zadaniem do jakiego stworzone zostały materiały ognioodporne, jest zapobieganie uszkodzeniom innych materiałów, a także kumulowanie i utrzymywanie ciepła w miejscach, gdzie jest ono z różnych przyczyn niezbędne. Poprawiają izolację i akustyczność. Dobrze zamontowane płyty wyciszają hałasy i zapewniają komfort. Im lepszy efekt chcemy uzyskać tym grubszych płyt powinniśmy użyć.

Zapewniają odporność na wstrząsy i uderzenia. Powinno to zainteresować osoby z dziećmi ponieważ może być to prostym i świetnym sposobem na ograniczenie hałasu. Płyty ognioodporne są świetnym wyborem dla ludzi chcących zadbać o bezpieczeństwo swojego domu.